Igorredzinski.pl

Informacje prawne

Umowa

Tak jak na stronie główniej wspominałem – drugim krokiem współpracy jest zawarcie i podpisanie umowy. Jedynym rozsądnym wyjściem w mojej sytuacji jest Umowa o Dzieło. Umowa ta zabezpiecza obydwie strony przed potencjalnymi zagrożeniami. Umowy wychodzące ode mnie są zawsze konsultowane z biurem księgowym, co tylko i wyłącznie podwyższa standard bezpieczeństwa

Jako, że mam 16 lat, posiadam ograniczoną zdolność prawną. Nie jest to jednak przeszkodą! Nieletni po ukończeniu 13 roku życia, mogą stawać się stroną umowy cywilnoprawnej. Potrzebna jest jednak zgoda moich rodziców, której uzyskanie nie stanowi problemu.

pODATKI

Zgodnie z prawem uczniowie (do ukończenia 26 r.ż.) nie mają obowiązku opłacania składek od umów cywilnoprawnych. Nie odprowadzamy więc składki na ubezpieczenia społeczne ani ubezpieczenie zdrowotne do ZUS-u.

Ustawa o uldze dla młodych nie obejmuje jednak wynagrodzeń na podstawie umowy o dzieło. Zaliczka na podatek dochodowy jest liczona taka samo jak w przypadku osoby pełnoletniej. Zleceniodawca na zakończenie roku podatkowego powinien wystawić dokument PIT-11. Na podstawie tego dokumentu opiekun prawny nieletniego wypełnia PIT-37 z uwzględnieniem danych dziecka.